.

ระบบ obeclms3.2

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ฯ 
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ฯ
 

 การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ หลักฐานการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ซึ่งออกให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ทั้งของรัฐและเอกชนทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน

 

 

ผู้ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา โดยจัดการศึกษา ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่  หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษารวมทั้งหน่วยการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี ๔ ประเภท  

๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

    ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

     ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา

๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  

     ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์


    อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้คราวละ ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตและจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ก่อน วันหมดอายุ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

 

 
 
 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 25

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 37
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\kuru\httpdocs\core_main\module\web\counter\counter.php on line 63
0
 

 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 หมู่ที่ 5 ถนนเดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
Tel : 042-791-389  Fax : 042-791-389
Email : ksp.sakonnakhon3.th@outlook.com